Frogår och svar

Om de nyinflyttade ska flytta in samma dag?

Vi försöker att ha ett rum helt klart när de kommer, under förutsättning att vi fått information om detta. Generellt rekommenderar vi starkt från att ha flyttstädning och inflyttning samma dag då vi får svart att garantera bästa städresultat och att alla ytor blir helt städade.

Hur gör vi om vi flyttar samma dag?

Om ni flyttar samma dag som städning sker vill vi att ni tömmer kök och badrum först så börjar vi städningen där.

Måste jag vara hemma?

Du behöver inte vara hemma under hela städningen, men vi ser gärna att du finns på plats och släpper in vår personal, samt kommer och besiktigar efteråt.

Hur gör jag om jag inte kan vara hemma och öppna?

Om du absolut inte kan vara hemma och öppna för personalen, kan du komma och lämna nycklarna till oss.

Lämnar ni garanti på städningen?

Vi lämnar alltid 2 dagars garanti på flyttstädningen. Eventuella brister som framkommer vid besiktningstillfället, i anslutning till städtillfället, åtgärdas genast av oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Vi vill därefter påpeka att det är bra om boende/inflyttande person kan närvara vid besiktningstillfället.Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1-2 timme innan städningen slutförs.

Vad händer om jag inte är nöjd?

Om det är något som vi missat i utförandet kan du ta kontakt med oss så ser vi till att felet avhjälps. Om du som kund själv åtgärdar felet innan Hujjas AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning. Det är viktigt att meddela detta inom 48 timmar efter att städningen är utförd.

Vad händer om något skulle råka gå sönder?

Hujjas AB är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar. Om det skulle visa sig att skadan uppkommit genom att vi har varit oaktsamma står vi självklart för kostnaden. Visar det sig att skadan uppstått pga. Fel eller brist på införmation från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan.

Får man använda RUT- avdrag?

Ja, på uppdrag som vi utför på plats.

Reklamation

Eventuell reklamation ska göras inom tre dagar från städtillfället. Om du som kund själv åtgärdar fel innan Hujjas AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning.

Avbokning

Avbokning av enstaka städtillfällen ska ske aenast 2 arbetsdagar innan städtillfället, i annat fall debiteras städningen.

Personuppgifter/GDPR

Hantering av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För oss är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används av de av Hujjas AB och ibland även andra företag för att fullgöra ändamålet som är förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Hujjas AB. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller myndighet utövningar som Hujjas AB har. Det kan exempelvis vara för att uppgifter till skatteverket för RUT. Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Hujjas AB samarbetar med för sin verksamhet.

 

Personuppgiftsansvarig:

Hujjas AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hujjas AB kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adress som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

 

Hujjas AB Avdelning för personuppgifter Box 17 815 21 TIERP

 

Registrering av IP- adresser

Vid besök på Hujjas AB`s hemsidor sker automatisk registrering av IP- adresser för mätning av besöksfrekvens. Principer om personuppgiftshantering för Hujjas AB´s webplats: Allmänt Hujjas Ab samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nät trafik och händelser på Hujjas AB´s webbplats. Med nät trafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Hujjas AB´s kundportalbesökare. Hujjas AB kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Hujjas AB´s webbplats.

Dessa uppgifter samlas in

Hujjas AB samlar in bland annat följande uppgifter om besökarna på Hujjas AB´s webbplats:
     
  • IP- adress    
  • Webbläsare(Internet Explorer etc)
  • Operativsystem(Windows etc)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Hujjas AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet, använder även statistiken för att få en inblick i webbsökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. HUjjas AB använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webb besökarnas behov, utveckla servicen och tjänsterna.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Hujjas AB via hemsida eller samtal samtycker du till att Hujjas AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Hujjas AB tillhandahåller. Denna Behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Hujjas AB kommer då att inte behålla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. Om Du vill återkalla samtycke kontaktar skriftligen till: Hujjas AB Box 17 815 21 TIERP