Fönsterputs

Fönsterputs
 

Fönsterputsning kan vara svår att hantera och kräver mycket av din tid. Rena fönster ger en ljusare och trevligare inomhusmiljö.

Frågor och svar:

Vad ska jag tänka på innan fönsterputs?

Det du som kund behöver tänka på är att se till att fönstren är lätt åtkomligt för fönsterputsaren. Plocka undan lösa föremål som kan vara i vägen t.ex. gardiner, blomkrokar eller prydnadsföremål. Det kan också innebära att större möbler t. ex soffa, måste flyttas eller skyddas med tidningar. Eventuell stege eller pall kan också behöva finnas på plats.

Måste jag vara hemma?

Du behöver inte vara hemma under hela Putsningen, men vi ser gärna att du finns på plats och släpper in vår personal, samt kommer och besiktigar efteråt.

Hur gör jag om jag inte kan vara hemma eller öppna?

Om du absolut inte kan vara hemma och öppna för personalen, kan du komma och lämna nycklarna till oss.

Vad händer vid regn?

Om fönster öppnas inåt så kommer vi planerat. Men om era fönster öppnas utåt hör vi av oss strax innan utsatt tid för att boka in ett nytt tillfälle.

Vad har niför bokningsreglar?

Avbokning kan göras utan kostnad 3 arbetsdagar innan städtillfället i annat fall sker debitering. Avbokningar måste dock ske på vardagar och ska meddelas per telefon (ej lämnas på telefonsvare) eller skriftligt via brev eller mail.

Vad händer om jag inte är nöjd?

Om det är något som vi missat i utförandet kan du ta kontakt med oss så ser vi till att felet avhjälps. Om du som kund själv åtgärdar felet innan Hujjas AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning. Det är viktigt att meddela detta inom 48 timmar efter att städningen är utförd.

Vad händer om något skulle råka gå sönder?

Hujjas AB är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar. Om det skulle visa sig att skadan uppkommit genom att vi har varit oaktsamma står vi självklart för kostnaden. Visar det sig att skadan uppstått pga. Fel eller brist på införmation från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan.

Får man använda RUT- avdrag?

Ja, på uppdrag som vi utför på plats.